Notář a soudní komisař se sídlem Karlovy Vary

Judr. Lucie Gabányiová

Více informací
0+
Notářských úkonů
0+
Hodin v práci
0+
Odeslaných E-mailů
0+
Vyřízených zápisů

Jaké služby nabízíme

Převody nemovitostí

Notářský zápis jako podklad pro exekuci

Pořízení pro případ smrti

Majetkové smlouvy manželů a snoubenců.

Ověřovací a osvědčování

Obchodní korporace, zápis notářem do veřejných rejstříků

Pozůstalost

Výpisy z informačních systémů veřejné správy

Pár otázek

Nejčastější dotazy

Kolik u notáře zaplatím?

Ceny notářských služeb jsou upraveny celostátně platným notářským tarifem. Můžete buď studovat text a přílohy vyhlášky a nebo Vám poslouží odkaz na notářský tarif

Musím k sepsání smlouvy předkládat znalecký posudek?

Tam kde je převod nemovitosti od daně osvobozen, což je od 1.1.2008 většina darovacích smluv mezi příbuznými v přímé i pobočné linii, odpadá také nutnost zpracování znaleckého posudku. Při prodeji nemovitosti má převodce povinnost uhradit daň z převodu nemovitosti, dokladem pro její výpočet je i znalecký posudek, nicméně přímo k sepsání smlouvy u notáře znalecký posudek předkládat nemusíte, podstatnou náležitostí smlouvy je totiž smluvená kupní cena, nikoliv hodnota převáděné nemovitost, určená znaleckým posudkem.

Jak probíhá dědické řízení?

Pokud potřebujete notáře, můžete si vybrat kteréhokoliv notáře a to i mimo Váš region. Jiná situace nastává v případě dědictví. Zde vystupuje notář jako soudní komisař a má k vyřízení dědictví pověření soudu. Jinými slovy, jakmile přijde na soud oznámení z matriky, že zůstavitel zemřel, soud přidělí spis konkrétnímu notáři a to na základě tzv. dědického rozvrhu.

Proč ověření podpisu u notáře?

Proč ověření podpisu u notáře ? Budete-li chtít listinu s ověřeným podpisem použít pro zahraničí, musíte k notáři vždy. Jsou ale i další důvody, proč raději k notáři, než na poštu.

Pokud máte zájem o naše služby

Zavolejte nám

Kontaktujte nás

Pracovní doba:
Po + St: 8.00 –12.00 13.00 - 17.30
Út + Čt: 8.00 – 12.00 12.30 – 14.30
Pá: 8.00 – 14.00

Notářský úřad
JUDr. Lucie Gabányiová
notář a soudní komisař
se sídlem Karlovy Vary, Svahová 985/4, PSČ 360 01
Datová schránka: cwpb9h3
T:+420 353 225 808
E: info@luciegab.cz
IČ: 258 007 44